ABN AMRO BANK LUXEMBOURG S.A.

Bank Search
   Information about ABN AMRO BANK LUXEMBOURG S.A.
   SWIFT database:

  Bank name: ABN AMRO BANK LUXEMBOURG S.A.
  Branch:
  SWIFT CODE: ABNALU2AXXX (ABNALU2A)
  Country: LU (Luxembourg) See all banks in Luxembourg
  City: LUXEMBOURG
   LEI Code:

  LEI code: N/A
   FATCA GIIN Info:

  NO FATCA GIIN CODE FOUND
    Deposit Guarantee Scheme

  NOT GUARANTEED BY EUROPEAN GUARANTEE SCHEMES
   ABNALU2AXXX SWIFT Code explanation
  ABNALU2A - 8-letter swift code
  ABNA - Institution's 4-letter code
  LU - Country code
  2A - Location code
  XXX - Branch code