BAT TONGA

Bank Search
   Information about BAT TONGA
   SWIFT database:

  Bank name: BAT TONGA
  Branch:
  SWIFT CODE: BATSTOA1XXX (BATSTOA1)
  Country: TO (Tonga) See all banks in Tonga
  City: TONGA
   LEI Code:

  LEI code: N/A
   FATCA GIIN Info:

  NO FATCA GIIN CODE FOUND
    Deposit Guarantee Scheme

  NOT GUARANTEED BY EUROPEAN GUARANTEE SCHEMES
   BATSTOA1XXX SWIFT Code explanation
  BATSTOA1 - 8-letter swift code
  BATS - Institution's 4-letter code
  TO - Country code
  A1 - Location code
  XXX - Branch code